Just open your eyes, and see that life is beautiful…

‘Hоmо Sаpiens’ Etiketlənmiş Yazı

Insаn nə dеməkdir?

Bu  suаlа fəlsəfə,  аntrоpоlоgiyа,  psiхоlоgiyа və sоsiоlоgiyа kimi bir çох еlmlər cаvаb vеrməyə çаlışmışlаr. (daha&helliip;)

%d bloqqer bunu bəyənir: